புத்தக வெளியீடு படங்கள்

January 6th, 2008 வகைகள்: புகைப்படம், முட்டம் | 21 மறுமொழிகள் » |


தமிழில் வார்த்தைகள் எத்தனை லட்சம்?

September 6th, 2007 வகைகள்: நகைச்சுவை, புகைப்படம் | ஒரு மறுமொழி » |

என் மகனுக்கு தமிழ் சொல்லித் தரலாம் என ஒரு புத்தகம் இந்தியாவிலிருந்து வாங்கி வந்தேன். அதுல என்னண்ணா…படம் பார்த்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். ட – டயர் வ – வல்கனைசிங் ஐ – ஐஸ்கிரீம் ப – பலூடா ஏ – ஏரோபிளேன் ஓ – ஓம்னி பஸ் கலர் கிளிகறுப்பு வெள்ளை காகம் வான்கோழி பிரியாணி சாப்பிட்டதில்லையா இவரு? உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


முகத்தில் முகம் பார்க்கலாம்!!!

August 2nd, 2007 வகைகள்: புகைப்படம் | 4 மறுமொழிகள் » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – Bubble at the Millenium Park – 2

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | 2 மறுமொழிகள் » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – Bubble at the Millenium Park – 1

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | 2 மறுமொழிகள் » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – தெருக்கள் 3

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | மருமொழிகள் இல்லை » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – தெருக்கள் 2

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | மருமொழிகள் இல்லை » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – தெருக்கள் 1

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | மருமொழிகள் இல்லை » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – Sears Tower மேலிருந்து

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | மருமொழிகள் இல்லை » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – Sears Tower 2

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | மருமொழிகள் இல்லை » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.