உறைந்து நிற்கும் காலம்

May 19th, 2008 வகைகள்: சிகாகோ, கட்டுரை, அனுபவம், அமெரிக்கா | 7 மறுமொழிகள் » |

காலத்தை உறையச் செய்வது எப்படி? நேற்று சிகாகோவின் ஃபீல்ட் அருங்காட்சியகத்தில் இதற்கு விடைகிடைத்தது. 65மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏதோ ஒரு நிலையில் பூமியில் புதைந்த சூ(sue) எனும் டைனசோர், சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சாட்டையடிகளின் சத்தத்தினூடே எழுந்த உளிகளின் புலம்பலில் உருவாக்கப்பட்ட எகிப்திய கற்சவப்பெட்டிகள், சில நூறாண்டுகளுக்கு முன்புவரை நாகரீகங்களின் நிலைகள் என அங்கே காலம் உறை நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 65 மில்லியன் ஆண்டுகள் என்பதை நினைத்துக்கூடப் பார்க்க முடியவில்லை. பிரபஞ்சத்தின் வயது 4.55 பில்லியன் […]


சிகாகோ படங்கள் – Bubble at the Millenium Park – 2

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | 2 மறுமொழிகள் » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – Bubble at the Millenium Park – 1

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | 2 மறுமொழிகள் » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – தெருக்கள் 3

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | மருமொழிகள் இல்லை » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – தெருக்கள் 2

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | மருமொழிகள் இல்லை » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – தெருக்கள் 1

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | மருமொழிகள் இல்லை » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – Sears Tower மேலிருந்து

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | மருமொழிகள் இல்லை » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – Sears Tower 2

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | மருமொழிகள் இல்லை » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – Sears Tower

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | மருமொழிகள் இல்லை » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.


சிகாகோ படங்கள் – நேவி பியர் (Navy Pier)

July 27th, 2007 வகைகள்: சிகாகோ, புகைப்படம் | 2 மறுமொழிகள் » |

உங்கள் கருத்துக்களை cvalex at yahoo டாட் காமிற்கு அனுப்புங்கள்.