சுதந்திரம்

“எங்கே மனம் பயமற்றிருக்கிறதோ,
தலை நிமிர்த்தப்பட்டிருக்கிறதோ,
எங்கே அறிவு கட்டுப்பாடற்றுள்ளதோ*,
எங்கே உலகம் குறுகிய சுவர்களைக்கொண்டு துண்டாடப் படவில்லையோ,
எங்கே வார்த்தைகள் உண்மையின் ஆழங்களிலிருந்து வருகின்றனவோ,
எங்கே அயராத வேட்கை தன் கரங்களை முழுமை நோக்கி நீட்டுகிறதோ,
எங்கே பகுத்தறிவு எனும் வெள்ளோடை,செத்த பழக்கங்களெனும் பாலைக்கு வழிதவறவில்லையோ,
எங்கே மனம், உம்மால், என்றும் பரந்துபடும், எண்ணங்களுக்கும் ஆக்கத்திற்கும்அழைத்துச்செல்லப்படுகிறதோ…
அந்த சுதந்திர சொர்க்கத்தில் இறைவா**, என் நாட்டை எழச்செய்”
—தாகூர்

Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit; Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action—
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake

Popularity: 8% [?]

Print This Post Print This Post இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப


RSS 2.0 மறுமொழிக்கான ஓடை | உங்கள் கருத்து.... உங்கள் தளத்தில் இணைக்க....2 மறுமொழிகள் to “சுதந்திரம்”

 1. Vajra சொல்கிறார்:

  claude Apre எழுதிய சுதந்திர தின special…ரீடிஃபில் வந்தது..

   //
  ‘What is India?’ Sri Aurobindo the great Indian rishi wrote in 1905: ‘For what is a nation? What is our mother-country? It is not a piece of earth, nor a figure of speech, nor a fiction of the mind. It is a mighty shakti, composed of the shaktis of all the millions of units that make up the nation.’
  //

  இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்…Happy August 15th.

 2. Anonymous சொல்கிறார்:

  loose

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்