தாய்லாந்தில் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு?

சற்றுமுன் வந்த சி. என். என்னின் மின்னஞ்சல் சொல்லும் சேதி.

– Tanks are rolling through the streets of Bangkok, Thailand, amid rumors of a coup attempt, CNN confirms.

update

–Wire services report Thailand’s Prime Minister Thaksin Shinawatra has declared a state of emergency after tanks were spotted rolling through Bangkok and coup rumors swept the city.

விரிவான செய்திகள்

Popularity: 3% [?]

Print This Post Print This Post இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப


RSS 2.0 மறுமொழிக்கான ஓடை | உங்கள் கருத்து.... உங்கள் தளத்தில் இணைக்க....உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்