காதல் தெய்வம்

நீ
விட்டுச்சென்ற தலையணைகளில்
பூ வாசம்.

நினைவின் ஆழங்களில்,
உன் கண்ணீர்துளிகளில்
என் முகங்கள்
தெளிகின்றன

கடைசி முனகல்..
தொலைவில் உன்னுருவம்

கடைசி மூச்சு..
அருகில் நீ

காலனும் காதல் தெய்வம்தான்.

Popularity: 3% [?]

Print This Post Print This Post இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப


RSS 2.0 மறுமொழிக்கான ஓடை | உங்கள் கருத்து.... உங்கள் தளத்தில் இணைக்க....உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்