குழந்தேஆயிரம் சேட்டைகள்
அடிக்கடி அழுகை

சாப்பாடு வேண்டாம்
கார்ட்டூன்தான் வேண்டும்

எப்போதும் கேட்க
‘கொக்கு பற பற’

லாப் டாப்பின் மேலேறி
‘ர்ர்ரண்டக்க ரண்டக்க ரண்டக்க’

“செய்யாதே” என்பதை மட்டுமே செய்யும் குழந்தே
நீ சிரிக்கும்போதும்
தூங்கும்போதும்
அத்தனை அழகு.

Popularity: 3% [?]

Print This Post Print This Post இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப


RSS 2.0 மறுமொழிக்கான ஓடை | உங்கள் கருத்து.... உங்கள் தளத்தில் இணைக்க....ஒரு மறுமொழி to “குழந்தே”

  1. அல்லி மகன் சொல்கிறார்:

    உன்மை தான் சிறில். பாப்பா படமும் கவிதையும் நல்லா இருக்கு தான்.

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்