பட்டறைக்கு தோள் கொடுப்போம்

பதிவர் பட்டறைக்காக பல தோழர்கள் கடுமையாக உழைக்கின்றனர். இதன் பலன்களை நாம் அனைவரும் அனுபவிக்கப் போவது உறுதி.

இல்லையென்றே ஆனாலும், பதிவர் பட்டறைக்கு நம் ஆதரவைத் தெரிவிக்க பதிவுலகைச் சாராத வெளி ஆதரவாளர்களின் தளங்களின் சுட்டியை உங்கள் பதிவுகளில் தரலாம், அவற்றைச் சென்று பார்வையிடலாம். இதனால் தற்போதைய ஆதரவாளர்கள் நிறைவு கொள்ளவும் நாளைய நிகழ்வுகளுக்கு ஆதரவு திரட்டவும் இயலும்.

Popularity: 3% [?]

Print This Post Print This Post இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப


RSS 2.0 மறுமொழிக்கான ஓடை | உங்கள் கருத்து.... உங்கள் தளத்தில் இணைக்க....உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்