கருத்துக்கள் தேவை..

தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் வன்முறை சாதியின் பெயரில் கட்டவிழ்த்துவிடப் பட்டிருக்கிறது. யாகப் புகையில் ஒரு ஒல்லி ஐயர் தும்மினாலே கும்மி அடிக்கும் வலைப்பதிவர்களிடமிருந்து தற்போது நடக்கும் வன்முறைகள் குறித்த வீராவேசப் பதிவுகள் எதுவும் வராத வருத்தத்தில் இந்தப் பதிவு.

அங்கன என்ன நடக்குவுன்னு ஒரு அலசல் போட்டியன்னா நல்லாருக்கும்டே..

Popularity: 4% [?]

Print This Post Print This Post இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப


RSS 2.0 மறுமொழிக்கான ஓடை | உங்கள் கருத்து.... உங்கள் தளத்தில் இணைக்க....உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்