E=MC^2 தொடரும் சிந்தனைகள்..

முந்தையப் பதிவுகள்
http://cyrilalex.com/?p=400
http://cyrilalex.com/?p=401

இதுவரை எழுதிய இரண்டு பதிவுகளிலிருந்தும் ஆன்மிகமும் அறிவியலும் மனிதனின் கேள்விகளுக்கு விடைகளைத் தர முயல்கின்றன என எழுதியிருந்தேன்.

மனிதன் அறிதிறன் கொண்டவன் மட்டுமல்ல உணர்திறனும் கொண்டவன். கோபம், பொறாமை, காமம், மகிழ்ச்சி, சோகம் என இயல்பான உணர்ச்சிகளைக் கொண்டவன் மனிதன். வெறும் உணர்ச்சியை மட்டும் உடைய மனிதன் மிருகம் மட்டுமே. அறிவின் மூலமே அவன் மனிதத் தன்மையை அடைகிறான்.

பிறக்கும் குழந்தைக்கு இந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாமே இருக்கின்றன. அறிவைச் சேர்க்க சேர்க்க மனிதத் தன்மை வளர்கிறது. இதில் வெறும் பட்டறிவைச் சேர்க்கவில்லை. புலன்களின் வழி பெறப்பட்ட தகவல்கள் எல்லாமே சேர்த்தி.

மனிதன் விலங்கு நிலையிலிருந்து மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் வாழ்வதற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வல்லுணர்ச்சிகளை அடக்க வேண்டியது அவசியம். தன்னுள் இருக்கும் விலங்கை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது அவசியம். தோன்றும்போதெல்லாம் கோபத்தையும், காமத்தையும், சோகத்தையும் மற்ற உணர்ச்சிகளையும் வெளிக்காட்டிக்கொண்டிருப்பவன் விலங்கு நிலையிலேயே இருக்கிறான். உணர்ச்சிகளின் வழியே மட்டும் இயக்காமல் அவற்றை கட்டுக்குள் வைத்து இயங்குபவனையே மனிதன் என்கிறோம். குறிப்பாக சுமூகக் கூட்டு வாழ்விற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் உணர்ச்சிகளை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது அவசியம்.

உணர்ச்சிகளை கட்டுக்குள் வைப்பதில் மனிதனுக்கு கை கொடுப்பவை அறிவியலும் ஆன்மிகமும். உணர்வுகளைக் கட்டுக்குள் வைப்பதின் உச்சங்களை அறிவியல் இன்னும் தொடவில்லை. ஆனால் ஆன்மிகம் இந்த இடத்தில் பெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆன்மிகமே முதலில் வளர்ந்தது என்பதால் இந்தக் கால கட்டத்தில் நமக்கு அப்படி ஒரு தோன்றல் இருக்கலாம்.

அறிவியலும் சரி ஆன்மிகமும் சரி மெய்யியல்(Philosophy) வழியாகவே மனிதனின் கேள்விகளுக்கு பதிலுறுத்துகின்றன. ஆனால் மெய்யியல் தேடல் எல்லோருக்கும் சாத்தியப்படுவதில்லை. இந்த இடத்தில் ஆன்மிகம் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. மெய்யியல் தேடல் இல்லாதவர்களுக்கு கடவுள் வழிபாடு, சடங்குகள், ஒழுக்க விதிகளின் வழியே சுமூக சமூக வாழ்வை உருவாக்குகின்றது மதம். இந்த வகையில் மதம், கடவுள் எனும் கருத்தாக்கம் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன.

இன்றும் வாழும் காட்டுவாசிக் குழுமங்களிலும் மெய்யியல் தேடல்களின்றி கடவுள் பயத்தை மட்டும் கொண்டே சீரான சமூகம் கட்டியமைக்கப்படுகிறது.

இரவில் பேய்கள் நடமாடுகிறது எனும் ஒரு கருத்தாக்கத்தை மதம் ஏன் முன்வைக்கிறது என சிந்தித்தால் இரவின் இருள் தவறிழைக்க ஏதுவான சமயமாக இருக்கிறது. மேலும் இரவில் விலங்குகள் தாக்குவதும் எளிது. இந்த நேரங்களில் அதிக நடமாட்டங்களை குறைப்பதற்காக பேய் போன்ற கருத்தாக்கங்கள் மிகவும் உதவுகின்றன. நைட் ஷ்யாமளன் இயக்கிய வில்லேஜ் திரைப்படம் இத்தகைய கருத்தாக்கத்தைச் சொல்வதே. அதை அவர் நம் கிராமங்களின் கதைகளிலிருந்து பெற்றிருக்கக் கூடும். நகரத்தில் இருள் குறைவாக இருப்பதால் (விளக்கு வசதிகள்) பேய்க் கதைகளும் குறைவு.

நாகரிக(அறிவியல்) வளர்ச்சி ஆன்மிகத்தின் தளர்ச்சி இவ்வாறே உருவாகிறது. மெய்யியல் தேடல் அதிகரிக்கும்பொது சடங்குகளைச் சார்ந்த ஆன்மிகம் குறைந்து போகிறது. இன்று ஸ்ரீஸ்ரீ போன்றவர்கள் வழங்கும் ஆன்மிகம் வெறும் சடங்கு சார்ந்த ஆன்மிகம் யாருக்குப் போதவில்லையோ அவர்களுக்கானது.

மதம் வெறும் ஆன்மிகம் சம்பந்தப்பட்ட, உணர்வுகளை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் காரியங்களைச் செய்வதோடு நின்றுவிடவில்லை. அதன் ஆதிக்கம் சமூகத்தின் பல அடுக்குகளிலும், கூறுகளிலும் இருந்தது. அதிகார வர்க்கமாய் அது உருவெடுத்தது. அடிப்படையில் நன்மையை உருவாக்க உருவான கொள்கைகள், மெய்யியல் சிந்தனைகள் சட்டங்களாக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டபோது மதம் ஆன்மிக எல்லைகளை மீறி ஒரு சமூக செயல்பாட்டை, அதன் பல முகங்களை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பாக மாறியது. அவற்றின் அடிப்படையிலிருந்த நல்லெண்ணங்களை, அந்த அடிப்படைகளின் மேலெழுந்த கட்டுப்பாடுகள் மறைத்துவிட்டன.

இன்று ஆன்மிகத்தை பின்பற்ற விரும்புபவர்கள் இந்த அடிப்படை நல்லெண்னங்களை, மெய்யியல் கோட்பாடுகளைத் தேடிப் பெறவேண்டியது அவசியம் இதையே விவேகானந்தரும் ஆன்மிகத்தின் படிப்படியான வளர்ச்சி என்கிறார். சடங்குகளை விட்டு விலகி எட்டி நடக்க முற்படச் சொல்கிறார். ஆனால் மதம் கட்டளைகளை பின்பற்றுவதையே முன்வைக்கிறது.

கண்ணதாசனின் அர்த்தமுள்ள இந்துமதம் இந்த மேலோட்டமான கட்டுக்கோப்புகளின் உள்ளிருக்கும் நல்லெண்ணங்களை ஆராய்கிறது.

இந்த நல்லெண்ணங்கள் இருப்பது அவசியம் ஆனால் அதை வெளிக்காட்டும் அடையாளம் தேவையில்லை எனும் நிலையே அறிவியலின் நிலை, அதுவே மெய்யியல் தேடலில் விளையும் ஆன்மிகத்தின் நிலையும் கூட. ஆனால் மதம் முன்னிறுத்துவது இந்தக் கட்டளைகளையும் சடங்குகளையுமே. இத்தகைய அமைப்பு மெய்யியல் தேடலில்லாதவர்களுக்கே அவசியமாகும். அந்த வகையில் இதை வெறுப்பதற்கில்லை.

ஒரு சமூகப் புரட்சிக்காக மதத்தை மறுக்க நேர்ந்ததும் இத்தகைய வெளி அடையாளங்களுக்கு அவை தரும் முக்கியத்துவத்தாலும், அவற்றை மட்டுமே அவை தூக்கிப்பிடித்திருக்கும் காரணத்தாலுமே. ஆயினும் மதம் இல்லாத சமூகத்தில் ஒரு வெற்றிடம் உருவாகிறது. அதை மெய்யியல் நிரப்புவது அவசியம். இந்த மாற்று இல்லாத வெறும் மத வெறுப்பு தவறான பின்விளைவுகளை உருவாக்கும்.

சமூக, அறிவியல் தத்துவங்கள் மதங்களுக்கு மாற்றாக வழங்கப்பட்டாலொழிய மதங்களை ஒழிப்பது உருவாக்கும் வெற்றிடத்தை நிரப்ப இயலாது. கம்யூனிசம் இதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. கம்யூனிசக் கொள்கை, அதன் அடிப்படை மெய்யியல்கள் மதத்திற்கு மாற்றாய் அமைந்தன என்று கொள்ளலாம். தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த மத எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் மதத்திற்கு மாற்றாய் எதை முன்வைத்தன என்பது எனக்குத் தெரியவில்லை. தெரிந்தவர்கள் பகிர்ந்துகொள்ளலாம்.

தருமி ஐயாவின் கேள்விகளால் பிறந்த சிந்தனைகள்.

1. Faith is a continuous search for the truth என ஆண்டனி டி.மெலோ சொல்வதுவும் ஆன்மிகம் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கொப்ப வளரவேண்டும் என விவேகானந்தர் சொல்வதற்கும் வித்தியாசமில்லை. இங்கு Faith ஆன்மிகம் என்பதற்கான மாற்றுச் சொல்லாகக் கொள்ளலாம். கடவுள் நம்பிக்கை என்பது ஒரு திட்டவட்டமான இறுதிநிலையாக இல்லாமல் வளர்நிலயிலேயே இருத்தலின் அவசியத்தை முன்வைக்கிறார்கள் இருவரும்.

2. //கடைசியில் அவன் கடவுளை ‘ஒன்றுமில்லை’ எனக் கண்டுகொள்ளும்போது… (அவனே கடவுளாகிறான்?)//
இதை நான் சரியாகச் சொல்லவில்லை என்றே நினைக்கிறேன். அறிவியலானாலும் ஆன்மிகமானாலும் நம் மெய்யியல் தேடல்களின் முடிவு என்னவாயிருக்கும் என நான் யோசித்ததில் எனக்கு கிடைக்கும் விடை நாம் இயற்கையின் பகுதி என்பதுவே. We are as much part of the universe as a rock. If God is the entire universe we are as much part of god as anything else is. We are all made up of the same elements. We will exists in some form since we will disintegrate back into the elements of nature.

//அப்படியே அவர் over-simplified ஆக இருந்தாலும், இது போன்ற சில அறிவியல் கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அதை ரசிக்கத் தொடங்கி, அவர் தேடல் அங்கிருந்தும் தொடங்கலாம் அல்லவா? அதை வேண்டாம் என்று ஏன் நினைக்கிறீங்க?
over-simplified மனிதர் கடைசி வரை over-simplified மனிதராகவே இருக்கட்டுமே என்ற அலட்சியமா? :-))//

இந்தப் பதிவில் இதற்கு விடை கிடைத்திருக்கலாம் KRS.

Popularity: 7% [?]

Print This Post Print This Post இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப


RSS 2.0 மறுமொழிக்கான ஓடை | உங்கள் கருத்து.... உங்கள் தளத்தில் இணைக்க....10 மறுமொழிகள் to “E=MC^2 தொடரும் சிந்தனைகள்..”

 1. Anonymous சொல்கிறார்:

  Stop your stupid, immature thoughts. Your posts show that you are neither good at religion nor at science. Don’t fool others and fool yourself.

 2. Anony,
  I may be totally wrong and immature, I have never claimed to have the absolute truth. I am just collecting some random thoughts and recording them.

  I am open to discussions.

  I have given more than one disclaimer. Like many others you could have also mentioned what makes you react the way you have done. You are more than welcome to discuss it further. I cannot stop thinking, even with the little knowledge I have about religion or science.
  :)

 3. Balaji சொல்கிறார்:
 4. Dear Anony,
  Please read the links provided by Balaji, you might realize mine are not “stupid, immature thoughts” after all.

  Hope you would respect words in English more than words and thoughts in Tamil, since most of us are that way.

  Expecting you to react.

 5. dharumi சொல்கிறார்:

  //ஆன்மிகமும் அறிவியலும் மனிதனின் கேள்விகளுக்கு விடைகளைத் தர முயல்கின்றன//

  இந்த இரண்டையும் ஒரே தட்டில் வைத்திருப்பது சரியா? ஆன்மீகத்தில் கிடைக்கும் பதில்களிடம் universality இருக்காது; இருக்கவேண்டிய தேவையுமில்லை. அந்த பதில்கள் எல்லோரு(க்கு)ம் ஒத்துக் கொள்ளும் பதிலாக இருக்காதென்றே எண்ணுகிறேன். மதங்கள் மாறுபடுவதும் இங்குதான். அறிவியல் தரும் பதில்கள் சிரிலுக்கும், சீனிவாசனுக்கும் ஒன்றுதான். ஒன்று abstract; மற்றது definite (at least to a great extent)
  ————–
  //If God is the entire universe we are as much part of god as anything else is.//

  sounds like advaitham.
  ———–
  //Faith ஆன்மிகம் என்பதற்கான மாற்றுச் சொல்லாகக் கொள்ளலாம்.//

  Faith என்னும் மைல் கல்லைக் கடந்து இன்னும் சாலை நீளம்; இன்னும் போகலாம் என்ற எண்ணத்தோடு மேலும் செல்லும் அந்தப்பாதை ஆன்மீகம் எனத் தோன்றுகிறது. Faith-ன் நீட்சி ஆன்மீகம் என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது. பலரும் faith என்ற மைல் கல்லைத் தாண்டுவதேயில்லை. அதனாலேயே அதனை முற்றுப் புள்ளி என்றேன்.

 6. dharumi சொல்கிறார்:

  //http://www.economist.com/science/displaystory.cfm?story_id=10903480 – These reports suggested that religiosity originates specifically in the brain’s temporal lobe, and that religious visions are the result of epileptic seizures that affect this part of the brain.//

  அப்போ என் temporal lobe வேலை செய்றதை கம்ப்ளீட்டா நிப்பாட்டிருச்சின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. உங்க temporal lobe- இல் ப்ரச்சனை ஆரம்பிச்சிருச்சின்னு நினைக்கிறேன்! பாத்துக்கிடுங்க!!

  :)

 7. Balaji சொல்கிறார்:

  குறிப்பிட்ட கட்டுரையில் என்னைக் கவர்ந்த முடிபுகள்…

  The American communes, the kibbutzim, the students of the University of British Columbia and even the supernatural self-censorship observed by Dr Bering all seem to involve behaviour that promotes the group over the individual. That is the opposite of Darwinism as conventionally understood.

  :::

  regardless of the religion in question, it is the least secure societies that tend to be most fundamentalist. That would make sense if adherence to the rules is a condition for the security which comes from membership of a group. He is also interested in what some religions hold out as the ultimate reward for good behaviour—life after death. That can promote any amount of self-sacrifice in a believer

 8. […] சுவாரஸ்யமான சிந்தனை தான்… […]

 9. Dreamz சொல்கிறார்:

  //Anonymous on 25.03.2008 at 03:01 (Reply)
  Stop your stupid, immature thoughts. Your posts show that you are neither good at religion nor at science. Don’t fool others and fool yourself.
  //
  LOL Is that so Anonymous!! :) May be you are another of those fundamentalist…..

  ok, not to dither from the point, this series is very well written.

  நேர்த்தியான கருத்துக்கள் பெரும்பாலும் :) சூப்பரு ஒன்னு சொல்லிகிறேன்..

 10. கையேடு சொல்கிறார்:

  ஆன்மீகம் மற்றும் அறிவியல் இவையிரண்டும் ஒன்றா? இரண்டுமே தேடல், என்றால் அவையிரண்டும் ஒன்றுதானே எனில் நிச்சயமாகயில்லை.ஆன்மீகம், ஒரு இலக்கு நோக்கிய தேடல். ஆனால், அறிவியல் இலக்கற்றத் தேடல். இவையிரண்டும் அடிப்படையிலேயே முரணானவை.

  ஒரு மூலம் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையை முன்வைத்துவிட்டு அதனை நோக்கிய தேடலும், நம்மைச் சுற்றியிருப்பவை பற்றிய புரிதலை நோக்கிய தேடலும், முற்றிலும் முரணானவை. ஆனால், தேடலில் சில இடங்களில் ஒன்றுக்கொன்று சந்திக்கும் தருணங்கள் இருக்கலாம், அப்படிச் சந்தித்தாலும், ஆன்மீகத்திற்கு அதன் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்திக்கொள்ள இச்சந்திப்பு புள்ளிகள் தேவைப்படலாம், ஆனால், அறிவியலுக்கு அது தேவையா என்றால், தேவையற்றதாகவேயிருக்கிறது.

  ஆன்மீகம் என்பது முடிவுகளை எழுதிவிட்டு செய்யப்படும் ஆய்வு. முடிவுகளுக்குச் சாதகமானவை மற்றுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
  அறிவியல் என்பது ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை அனுகுவது. முன்னனுமானங்கள் அறிவியியலிலும் இருக்கலாம், ஆனால், அவ்வனுமானங்களுக்கு முற்றும் எதிரான முடிவுகளையும் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடியது.

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்