ஏன்யா சண்ட போட்டுக்குறீங்க?

இது அறிவியலா? ஆன்மிகமா?

Popularity: 5% [?]

Print This Post Print This Post இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப


RSS 2.0 மறுமொழிக்கான ஓடை | உங்கள் கருத்து.... உங்கள் தளத்தில் இணைக்க....ஒரு மறுமொழி to “ஏன்யா சண்ட போட்டுக்குறீங்க?”

  1. Navan சொல்கிறார்:

    very nice video.. really interacted myself through u r awesome cosmic scale conclusions.
    thanks.

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்