சந்திர பாபு – 2 – தந்தனா பாட்டு

அருமையான துள்ளல்/எள்ளல் பாட்டு. பாட்டின் துவக்கத்தில் பாகவதர் சந்திர பாபு கலக்கலாய் வெளிவருகிறார்… ‘ஸ்வாமீ… எம்மா’… அருமை.

கேட்டுப்பாருங்கள்..

Popularity: 4% [?]

Print This Post Print This Post இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப


RSS 2.0 மறுமொழிக்கான ஓடை | உங்கள் கருத்து.... உங்கள் தளத்தில் இணைக்க....உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்