ஈராக். பென்சிலில்.

“இன்னைக்கு வெதச்சா ….” (தேவர் மகன்)
வீடு நோக்கி ஓடுகின்ற..??

கால்களை உடைத்துவிட்டு….
கனியிருக்கக் காய் கவரமாட்டார் புஷ்

அரசனின் புத்தாடை.


பாபா

வஜ்ரா

Popularity: 3% [?]

Print This Post Print This Post இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப இந்த பதிவை மின்னஞ்சலில் அனுப்ப


RSS 2.0 மறுமொழிக்கான ஓடை | உங்கள் கருத்து.... உங்கள் தளத்தில் இணைக்க....உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்